Slik håndterer du flom 


NVE har gått ut med flomvarsel flere steder i landet. Er du forberedt?

Cramo-flom

– Spørsmålet er ikke om det blir flom, men hvordan man skal håndtere den. I en flomsituasjon er god planlegging og riktig utstyr avgjørende, forteller Edvin Hesjedal, Salgssjef i Cramo. 


Utleieselskapet har lang erfaring med flomarbeid – og tilbyr utstyr, service og rådgivning ved flom i bygg og naturlandskap.


Dette er Hesjedals beste tips til hvordan du sikrer deg i forkant av en flom, og hva du må gjøre når den allerede har skjedd:Reduser mengden smeltevann 


Store snømengder kan bli til enorme vannmasser. Da er det viktig å sørge for at eksisterende grøfter, stikkrenner, avløpsveier og slik er frie for snø, is, grus, sand og andre elementer som hindrer vannet i å renne fritt.


– Minigravere er fine maskiner for å rense dreneringsgrøfter og naturlige vannveier. Avløpsrenner og stikkrenner med ispropper kan åpnes med en teletiner, tipser Hesjedal.Her finner du minigraver.

Her finner du teletiner.Steng vannmassene ute med en gravemaskin 


Ved flom kan man forhindre store vannskader i bygg og boliger ved å grave midlertidige grøfter og demninger.

 

Beltegående gravemaskiner er effektive, produktive og fleksible. Cramo har beltegående gravemaskiner i flere vektklasser fra 5,1 til 24 tonn.


Her finner du beltegående gravemaskin.

 

En hjulgraver er også et godt alternativ. Disse maskinene er beregnet på veiarbeid og kjøring mellom arbeidssteder – men fungerer også utmerket i terreng.


Her finner du hjulgraver.Få vannet ut med en pumpe 


Når en flom trenger inn i bygg og boliger er det kritisk å få vannet ut så raskt som mulig. Dette gjøres enkelt og effektivt med en pumpe.


En slampumpe er beregnet for vann med sand, jord og andre større partikler som gjerne følger med flomvann. 


Her finner du slampumpe.


En lensepumpe er beregnet for renere vann uten store partikler. Disse pumpene har som regel større pumpekapasitet. 


Her finner du lensepumpe.Fjern restene med en våtsuger 


Før uttørking er det viktig å fjerne alt vann som ligger igjen på overflaten. Dette gjøres enklest med en våtsuger.


Her finner du våtsuger.


Unngå fuktskader med en avfukter


Uttørking er viktig for å unngå muggsopp etter en flom. En avfukter produserer tørr luft ved å trekke fuktigheten ut av rommet.


Velg mellom en vanlig avfukter som får vannet til å kondensere eller en rotoravfukter som bruker varme og leder fukten ut av bygget.

 

Her finner du avfukter.


– Husk at muggsopp og bakterier formerer seg raskere ved høy temperatur. Sørg derfor alltid for god ventilasjon ved uttørking, tipser Hesjedal.